Morning (5:30am - 12:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
5:30 amXXXXXXX
6:00 amXX66666
6:30 amXX66666
7:00 amXX66666
7:30 amXX66666
8:00 amXX66666
8:30 amXX66666
9:00 amXX66666
9:30 amXX66666
10:00 am6666666
10:30 am6666666
11:00 am6666666
11:30 am6666666
12:00 pm66XXXXX

Afternoon (12:30pm - 5:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
12:30 pm66XXXXX
1:00 pm66XXXXX
1:30 pm66XXXXX
2:00 pmXXXXXXX
2:30 pmXXXXXXX
3:00 pmXX66666
3:30 pmXX66666
4:00 pmXX66666
4:30 pmXX66666
5:00 pmXX66666

Evening (5:30pm - 9:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
5:30 pmXX66666
6:00 pmXX66666
6:30 pmXX66666
7:00 pmXXXXXXX
7:30 pmXXXXXXX
8:00 pmXXXXXXX
8:30 pmXXXXXXX
9:00 pmXXXXXXX