Morning (5:30am - 12:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
5:30 amXXXXXXX
6:00 amXX88888
6:30 amXX88888
7:00 amXX88888
7:30 amXX88888
8:00 am8848844
8:30 am8848844
9:00 am7888888
9:30 am7888888
10:00 am7888888
10:30 am7888888
11:00 am7888888
11:30 am7888888
12:00 pm7X88888

Afternoon (12:30pm - 5:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
12:30 pm8X88888
1:00 pm8X88888
1:30 pm8X88888
2:00 pm8X88888
2:30 pm8X88888
3:00 pmXX88888
3:30 pmXX88888
4:00 pm8888888
4:30 pm8888888
5:00 pmXX88888

Evening (5:30pm - 9:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
5:30 pmXX88888
6:00 pmXX88888
6:30 pmXX88888
7:00 pmXX4444X
7:30 pmXX4444X
8:00 pmXXXXXXX
8:30 pmXXXXXXX
9:00 pmXXXXXXX