Morning (5:30am - 12:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
5:30 amXXXXXXX
6:00 amXXXXXXX
6:30 amXXXXXXX
7:00 amXXXXXXX
7:30 amXXXXXXX
8:00 amXXXXXXX
8:30 amXXXXXXX
9:00 amXXXXXXX
9:30 amXXXXXXX
10:00 amXXXXXXX
10:30 amXXXXXXX
11:00 amXXXXXXX
11:30 amXXXXXXX
12:00 pmXXXXXXX

Afternoon (12:30pm - 5:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
12:30 pmXXXXXXX
1:00 pmXXXXXXX
1:30 pmXXXXXXX
2:00 pmXXXXXXX
2:30 pmXXXXXXX
3:00 pmXXXXXXX
3:30 pmXXXXXXX
4:00 pmXXXXXXX
4:30 pmXXXXXXX
5:00 pmXXXXXXX

Evening (5:30pm - 9:30pm)

TimeTodaySun 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
5:30 pmXXXXXXX
6:00 pmXXXXXXX
6:30 pmXXXXXXX
7:00 pmXX4444X
7:30 pmXX4444X
8:00 pmXXXXXXX
8:30 pmXXXXXXX
9:00 pmXXXXXXX